Grafservice                 Deventer info@grafservice.nl

hollandposters symbol nw 2

banner grafservicedef

Drie voorbeelden van grafzerken uit kerken. Velen lopen hier gedachtenloos overheen, maar ook hier liggen onze voorouders. De meeste zerken kun je slechts met veel moeite lezen, gelukkig zijn er uitzondereringen.

Den Bosch St. Jan

Cathedral

Deventer, Bergchurch

These are examples of Tombstones in Churches.

For more Dutch Landscape Pictures click on H

Speciaal aanbevolen andere websites zijn Holland Photos , Nederland Poster en Oud Holland Posters

itP, or Dutch Posters click on HP, or Pictures of Old Holland. We love Holland on FeelHolland!

[GRAFSERVICE] [Overige grafservice] [Graveyard service] [Kerkhoven] [Begraafplaatsen] [European cemeteries] [World-wide graveyards] [Jewish Graveyards] [Old gravestones] [Church tombestones] [Tombstones] [Old Gravestones 2] [Old Funerals] [Old Funerals 2] [Old Funerals 3] [WW 2] [Prijzen/Prices] [Over mij/ About me] [Linken]

© 2003-2020 Johan Denekamp; Alle rechten voorbehouden (All rights reserved)